Què és l’Anell de Leds?

L’anell de leds és un sistema d’il·luminació ideat per ser utilitzat com accessori del sistema d’il·luminació natural Solatube. El seu disseny en forma d’anell està pensat per adaptar-se a la perfecció amb el sistema Solatube i permetre alhora el pas de la llum natural per l’interior.

La seva funció a part de no obstaculitzar la llum natural captada pel sistema Solatube és la de donar llum quan hi ha una mancança d’aquesta (per la nit o en dies amb poca il·luminació solar). El seu accionament es pot realitzar de diferents formes:

Mitjançant un interruptor (obrir / tancar). Opció majoritària en instal·lacions d’ús residencial.

Mitjançant un regulador. El regulador ens permet obrir o tancar l’anell de leds total o parcialment controlant la intensitat de llum (a menys intensitat menys consum). A diferència d’altres sistemes convencionals amb regulació, els leds quan funcionen a menys intensitat tenen un consum d’energia inferior.

Mitjançant regulació automàtica. El mateix cas que l’anterior però afegint un sensor que acciona l’anell de leds per tal que aporti la llum que necessitem per assolir el mínim que li haurem indicat prèviament; p. ex. En unes oficines es pot indicar que necessitem tenir un mínim de 500 lux. Imaginem que la llum natural a les 8 del matí ens ofereix 300 lux, en aquest cas l’anell de leds s’accionaria per oferir 200 lux i sumar així els 500 lux necessaris per poder treballar amb una òptima il·luminació.

Mitjançant regulació automàtica i detector de presència conjuntament. Hem fet vàries instal·lacions en lavabos públics on hem aplicat el sistema Solatube amb l’anell de leds el qual s’acciona en el moment en què algú entra al lavabo (detector de presència) i si la llum natural en aquell moment no és suficient (regulació automàtica).

Els avantatges de l’Anell de LEDs

Molts clients ens diuen que “el sistema Solatube és la millor inversió que han fet a casa seva. El que permet l’anell de leds és aprofitar el sistema Solatube per oferir llum tant de dia com de nit evitant la instal·lació d’altres sistemes d’il·luminació elèctrica per complimentar la llum. La tecnologia led cada cop està més present a la nostra vida. La llista dels avantatges dels leds és molt llarga però cal destacar altres avantatges particulars de l’anell de leds. L’anell de leds està fabricat utilitzant materials de primer nivell. Els leds emprats en l’anell de leds són leds CREE de 3W de contrastada qualitat i llarga vida (>50.000 hores). El color de la llum emesa pels leds emprats és molt similar al color de la llum natural fet que fa que combinin a la perfecció quan il·luminen conjuntament. L’anell està fet amb un alumini d’alta transferència tèrmica que permet una òptima dissipació de la calor i n’allarga la vida dels leds que el componen.

En definitva, el Solatube amb l’anell de leds es converteix en un dels sistemes d’il·luminació més eficients del món (tenint en compte la utilització tant de dia com de nit)  i més respectuós amb el medi ambient.